Ciutat

La Crida presenta un recurs contra l’acord per renovar les canonades del dipòsit de Can Llong

CASSA defensa que l’actuació i la despesa estan degudament justificades

Una canonada a l'interior del dipòsit de Can Llong, gestionat per Aigües Sabadell (CASSA) / ÓSCAR ESPINOSA

La Crida per Sabadell ha anunciat que ha presentat un recurs de reposició contra l’acord d’aprovació del conveni de l’Ajuntament amb Aigües Sabadell (CASSA) per tal que la companyia dugui a terme la renovació de la canonada que alimenta el dipòsit de Can Llong. Segons el partit, el conveni “compta amb deficiències” i el cost del projecte no s’ajusta al pressupost del Pla Director Vigent. “La Crida ja va posar de manifest en la seva intervenció al ple [del 20 de desembre] l’existència d’elements irregulars en l’expedient que invalidaven els acords”, assenyala el grup municipal en un comunicat fet públic aquest dijous.

En el text, la Crida assegura que, mentre que el cost previst de les obres era de 759.326,50€, el projecte que consta en l’acord és de 979.418,70€. “Un increment del 29% del pressupost que en cap moment es menciona ni justifica en la Memòria ni en l’expedient portat a aprovació del Ple i que la Crida ha calculat a partir de la consulta de la documentació del mateix Pla Director”, indiquen. El mateix partit explica que “l’increment del cost es deu a un canvi en el diàmetre del tub […] i a un allargament en el traçat”, però que “en l’expedient no consta cap justificació d’aquest canvi de diàmetre i tampoc en la memòria del projecte consta cap referència a la necessitat d’aquest cost afegit”.

El partit opina que l’acord, aprovat per urgència a finals de l’any passat, “no s’ajusta ni en la seva definició, ni en el seu pressupost, ni en el seu plànol respecte a l’actuació definida al Pla Director aprovat”. Per aquesta raó, consideren que no és vàlid i sol·liciten mitjançant un recurs de reposició que “sigui anul·lada l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sabadell i Companyia d’Aigües de Sabadell, SA (CASSA)”. Asseguren també que les bases d’explotació de CASSA, “fetes amb presses i sense el debat necessari“, atorguen a l’empresa “una adjudicació directa com si fos un ens de la mateixa administració pública i s’eludeix la responsabilitat de l’empresa de dur a terme les inversions necessàries”.

Crítica al govern municipal

La Crida assegura que “el govern PSC Podem no ha respectat el que hauria de ser el procediment administratiu normal”. “Aquesta falta de rigor tècnic i polític dificulta la confiança en l’actuació i fa aixecar sospites sobre l’interès de l’empresa en augmentar el cost del projecte”, reblen des del grup municipal, “Alertem que aquest no pot ser de nou el modus operandi, ja que la planificació aprovada i vigent s’ha de respectar”. “Els procediments clars, transparents i respectuosos amb la legalitat són la garantia de respecte a l’interès públic i des de la Crida fiscalitzarem tots els acords d’aquest govern per evitar que perjudiquin la ciutat”, conclouen.

CASSA, a disposició

En un comunicat, Aigües Sabadell assegura que està a disposició pel que faci falta, destacant que l’actuació i la despesa estan degudament justificades: “Els arguments que esgrimeix (la Crida) per presentar el recors contra l’acord denota desconeixement de l’actuació i no s’ajusta a la realitat”, destaquen en un comunicat.

En aquest sentit, defensen que el Pla Director de l’Aigua, aprovat pel ple de l’Ajuntament l’any 2017, és un conjunt estimat d’actuacions a fer a mig i llarg termini que, un cop es tradueixen en projectes concrets, “poden patir variacions, com per exemple en el traçat, els materials emprats o els accessoris utilitzats, entre d’altres, per tal de cercar la màxima eficiència de l’actuació”. Amb tot, la principal actuació que contempla el conveni és la renovació de l’artèria de Cerdanyola entre el carrer de Rafael Casanova i els dipòsits de Can Llong, però no és l’única: “També es portarà a terme, de forma paral·lela, l’actuació de renovació d’una canonada de fibrociment, que deriva de l’artèria de Cerdanyola, i que distribueix l’aigua a la zona de Creu Alta i Eix Macià, és a dir, el conveni contempla dues actuacions i la Crida només fa referència a una”, continua el text.

Amb tot, destaca que de manera acordada, i en base a criteris tècnics consensuats, han introduït algunes modificacions respecte les previstes al Pla Director. Així, l’Ajuntament ha de construir el futur Parc de les Aigües de Can Llong, que avui dia té deficiències, unes millores sense les quals el parc no es podrà fer.

Les obres de rehabilitació del dipòsit, que executarà ATL, tindran una durada d’entre 6 i 9 mesos i deixaran el seu dipòsit no operatiu, motiu pel qual és imprescindible renovar l’artèria de Cerdanyola, de fibrociment i de molta antiguitat, ja que mentre durin els treballs d’ATL, aquesta conducció i l’altre dipòsit de Can Llong, propietat d’Aigües Sabadell, seran els responsables de garantir la continuïtat del servei d’aigües a la ciutat. “Per minimitzar riscos i garantir el cabal suficient mentre no es pugui disposar del dipòsit d’ATL, els serveis tècnics decideixen modificar el traçat de la nova artèria de Cerdanyola i augmentar el diàmetre de la mateixa”, apunta el text.

Amb aquesta situació, el pressupost global del conveni recull les dues actuacions del Pla Director: “Executar les dues actuacions alhora, amb les modificacions introduïdes al projecte final, es tradueix en un estalvi de 100.000 euros respecte al pressupost previst de les dues actuacions al Pla Director”, apunten.

En aquest sentit, afegeixen que les Bases d’Explotació de la companyia i el Pla Director 2017-2031, tots dos aprovats pel Consistori, “són el marc jurídico-tècnic en què aquestes actuacions s’emmarquen i que habiliten la companyia a executar totes les actuacions de millora i renovació de les instal·lacions del servei d’aigües”. El Govern anterior va aprovar una partida d’1 milió d’euros en el pressupost del 2017 perquè Aigües Sabadell portés a terme inversions de renovació de la xarxa d’aigües contemplades al Pla Director, però mai es va fer efectiva fins ara per fer front a aquesta urgència.

“Aigües Sabadell referma la seva disposició a donar les explicacions tècniques que calguin per tal de resoldre tots els dubtes al respecte i aclarir confusions”, conclou el text.

Comentaris
To Top