Publicitat
Vallès

Fins a 1.000 euros de multa per infraccions en patinet elèctric a Palau

A Palau-Solità i Plegamans es començaran a sancionar les infraccions amb patinet elèctric. L’Ajuntament vol controlar el comportament dels usuaris d’aquests aparells al municipi, per la qual cosa té la intenció de modificar l’Ordenança de circulació per adaptar-la a Vehicles de Mobilitat Personal (VMP).

Els VMP són considerats aquells aparells que tenen una o dues rodes, estan dotats d’una plaça i funcionen propulsats exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar una velocitat màxima entre 6 km/h i 25 km/h.

Publicitat

Els criteris als quals estan sotmesos aquesta mena de vehicles i les sancions que se’ls poden aplicar es van especificar a través d’una instrucció de la Direcció General de Trànsit el passat mes de desembre:

  • Obligació dels usuaris de VMP de sotmetre’s a les proves d’alcohol i drogues. Incompliment d’aquesta obligació, infracció molt greu, import de 200 a 1000 euros depenent de la taxa d’alcoholisme (circulació amb drogues a l’organisme 200 euros).
  • Està prohibida la conducció fent ús manual del telèfon mòbil o qualsevol altre sistema de comunicació.
  • Està prohibida la circulació amb auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so. Infracció amb import de 200 euros.
  • Està prohibida la circulació per voreres i zones de vianants
  • Està prohibit que els VMP i resta de vehicles lleugers elèctrics hi circulin dues persones en un. Infracció lleu, import de 6 a 100 euros.
  • Es considerarà conducció negligent i per tant denunciable, quan es realitzi conducció nocturna sense enllumenat ni roba o elements reflectants.
  • Pel cas d’infraccions comeses per menors de 18 anys, els pares, tutors, acollidors i/o guardadors legals, respondran solidàriament de la infracció comesa pel menor.
  • Conducció de forma temerària. Infracció amb import de 500 euros.
  • No respectar un semàfor en vermell. Infracció amb import de 200 euros.

De manera complementària, els agents de la Policia Local encarregats dels cursos d’educació per la mobilitat segura (EDUMS) aniran introduint aquests continguts en la seva formació.

Publicitat

Subscriu-te gratuïtament al butlletí ‘Bon dia, Sabadell’

Comentaris
To Top