Publicitat
SANT QUIRZE

Sant Quirze aplica un nou sistema de tarifació social del transport públic

El ple municipal de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha aprovat per unanimitat una ordenança municipal reguladora del sistema de tarificació social del transport públic municipal en autobús des de Sabadell a Sant Quirze del Vallès. Els sistema de tarifació social de transport municipal estableix uns títols de transport personal i intransferible que acredita als seus posseïdors per utilitzar la xarxa d’autobusos de transport municipal, del conveni actual amb l’Ajuntament de Sabadell, amb unes condicions de tarifació especial i diferenciada.

Aquests títols adreçats a la ciutadania de Sant Quirze del Vallès es concediran segons el nivell d’ingressos, la condició d’edat o de discapacitat. Es tracta de la TBUS gratuïta i la TBUS reduïda en base als criteris específics que recull aquest reglament. Es renovaran periòdicament tot comprovant que la persona segueixi complint els criteris vigents per a la seva concessió.

La TBUS gratuïta és un títol de transport personal i intransferible que permet un nombre il·limitat de viatges, que te associat un sistema de control compatible amb els existents per als altres títols i que es renovarà anualment. Aquesta targeta té una bonificació del 100% dels cost del viatge i un cost de producció i gestió a abonar en el moment en el què se’n fa una nova, duplicats i renovacions. Aquest cost s’especificarà en el moment en què s’actualitzin les tarifes de transport.

La TBUS reduïda és una targeta acreditativa de caràcter personal i intransferible que permet adquirir, com a títol de transport, una Targeta multi viatge a un preu reduït i amb sistema de control compatible amb l’existent per els altres títols. Aquesta es renovarà cada tres anys i permet efectuar un nombre limitat de viatges. El seu preu serà com a màxim el 50% del preu d’una targeta multi viatge general.

L’ordenança ha estat aprovada inicialment pel ple i recull els requisits que hauran de complir les persones beneficiàries. També estableix els canals que s’establiran per sol·licitar els nous títols.

Publicitat

Subscriu-te gratuïtament al butlletí ‘Bon dia, Sabadell’

Comentaris
To Top