Publicitat
Ciutat

Sabadell acorda demanar integrar el nord al Parc Natural de Sant Llorenç

La Mola, al Parc Natural de Sant Llorenç, vista des de Sabadell / LLUÍS FRANCO

El ple de setembre de l’Ajuntament de Sabadell ha acordat sol·licitar la incorporació de part del nord de la ciutat al Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac. Es tracta d’una petició que suposaria modificar els límits actuals, i incorporar-hi els terrenys amb classificació́ de sòl no urbanitzable situats al nord del terme municipal, fins al límit del sòl urbà, i molt especialment els àmbits del bosc de Can Deu i del torrent de Colobrers.

La proposta, però, no ha tingut bona acollida per part d’ERC i Crida per Sabadell. L’exalcalde i encara en aquest ple regidor, Maties Serracant, ha posat en dubte que el document proposat tingués recorregut. “Els estenem la mà per treballar i per fer-la efectiva per la conservació del rodal, que un organisme supramunicipal dugui a terme la gestió forestal i garanteixi els usos recreatius i de paisatge, si aquest és el compromís que el PSC volia dur a terme, retirin-lo per consensuar-lo”, ha assenyalat.

Des de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró també ha posat sobre la taula les possibles complicacions amb què es pot trobar la proposta. “És més possibilista lluitar perquè ens ajudin en la preservació del Rodal”, ha assenyalat.

En canvi, Ciutadans ha aplaudit el text, que ells mateixos van traslladar en forma de proposta al PSC. “Ens hem adonat que sols com ajuntament es fa difícil o impossible garantir el futur d’aquest espai natural tan important com ho és el Rodal o el parc fluvial del Ripoll”, ha assenyalat el portaveu taronja, Adrián Hernández.

Quins espais inclou?

Es tracta d’espais que pivoten especialment al voltant del sistema dels torrents que neixen de la mateixa muntanya i que s’endinsen cap a la plana del Vallès, com també́ de les planades i extensions de boscos i de conreus agrícoles que es van definint entre aquests eixos hídrics i que van eixamplant la seva dimensió́ aigües avall.

En relació́ amb els espais compresos dins del terme municipal de Sabadell, s’identifica l’especial importància i valors dels corredors hídrics del riu Ripoll i dels torrents de Colobrers i de Ribatallada, com també el riu Tort, inclosos dins l’estructura de torrents de menor conca i extensió́ territorial de la Riereta, la Romeua i de Mas Canals.

En el cas dels àmbits compresos entre els marges del torrent de Colobrers i del Riu Ripoll, així́ com la plana del bosc de Can Deu, es tracta d’espais amb masses boscoses de pinedes i alzinars amb diferents nivells de densitat i configuració́. D’altra banda, els espais amb major predominança de planes agrícoles es situen als entorns dels torrents de la Riereta, de la Romeua i del Mas Canals.

Publicitat
Comentaris
To Top