Ciutat

La Policia Municipal ampliarà la plantilla amb 32 noves places aquest any

La Policia Municipal ampliarà la plantilla amb 32 places d’agent noves. El límit per presentar-se a la convocatoria de les oposicions serà fins el 26 de març.

Aquesta convocatoria s’englova dins del projecte de reestructuració i creixement de la plantilla de la Policia Municipal, que des del 2016 té l’objectiu d’augmentar la plantilla fins a 275 agents a partir del 2022.

El procés de selecció constarà de tres fases diferents: fase d’oposició, fase de capacitació i fase de pràctiques en el terme municipal.

Durant la fase d’oposició, les persones aspirants han de passar una prova teòrica sobre cultura general; proves físiques; una prova pràctica sobre competències bàsiques de la policia local; proves psicotècniques; una prova de coneixements de català i, finalment, una entrevista individual.

Requisits

Els requisits principals per presentar-se a les oposicions son:

tenir la ciutadania espanyola, haver complert els 18 anys i tenir el títol de Graduat/da en Educació Secundaria, Graduat/da Escolar, Tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitja, Tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent superior o títol equivalent a efectes laborals.

Les persones que superin la fase d’oposició i la prova mèdica començaran la segona fase, o de capacitació, que consisteix en un curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (tret d’aquelles que acreditin tenir aprovat l’esmentat curs).

Finalment, aquells i aquelles aspirants que hagin superat la fase de capacitació hauran de passar un període de practiques de 12 mesos a l’Ajuntament de Sabadell per tal de garantir la seva idoneïtat .

Subscriu-te gratuïtament al butlletí ‘Bon dia, Sabadell’

Comentaris
To Top