Ciutat

Marta Espasa, secretària d’Hisenda de la Generalitat: “L’automoció és conscient que ha de fer un canvi”

Des de la Gran Via de Barcelona, la secretària d’Hisenda de la Generalitat, Marta Espasa, s’encarrega de consolidar l’Agència Tributària de Catalunya. Fa dos anys, l’exvicepresident Oriol Junqueras va desplegar l’organisme de recaptació. Ara, afronten una nova fita: recollir l’impost sobre els vehicles contaminants, la primera taxa pròpia a gran escala de Catalunya. L’impost, discutit pel sector del motor –amb un pes econòmic important a Sabadell–, afectarà 3,5 milions de catalans a partir del 2020.

A la presentació de l’Agència Tributària el setembre del 2017, l’expresident Junqueras va assegurar: “L’agència està preparada per gestionar els impostos de caràcter massiu i periòdic”. Aquesta afirmació és vigent?

Estem treballant per assolir els tributs massius i periòdics, com l’impost del CO2. L’ambició seria recaptar tots els tributs, com a les diputacions del País Basc i a Navarra.

El sector automobilístic es queixa precisament de l’impost del CO2. Demanen més incentius i menys impostos.

La indústria automobilística és plenament conscient que ha de fer un canvi i apostar per vehicles menys contaminants. Amb l’impost de les begudes ensucrades hem vist que de vegades no n’hi ha prou amb missatges i educació. Introduir un impost és més incentiu que no la resta de campanyes.

Però es plantegen altres incentius, com ajudes econòmiques per renovar la flota?

L’impost està afectat pel fons de canvi climàtic. Entre els possibles destins de la recaptació figuren més inversió en transport públic i establir algun tipus d’ajuda per canviar els vehicles.

Marta Espasa, secretària d’Hisenda de la Generalitat / ÓSCAR ESPINOSA

Una queixa habitual del ciutadà és la pressió fiscal. Què en pensa?

La pressió fiscal a Espanya és del 35%, mentre que la mitjana de la UE està en el 40-42%. Res és gratis: en la mesura que la societat catalana demandi serveis de més qualitat, haurem de pagar més impostos.

Encara pel que fa als impostos, creu que els ens locals han de guanyar sobirania?

Els ajuntaments recapten el 60% dels seus ingressos. La Generalitat, el 15%. Ara bé, sempre es pot anar a més. Es podrien revisar els impostos i plantejar-se un recàrrec sobre l’impost de la renda en l’àmbit local, com es fa als països nòrdics.

Pel que fa a la despesa, l’Ajuntament de Sabadell, com tots els ens locals, pateix restriccions en la despesa. Què en pensa de la llei Montoro?

L’ajust pressupostari ha recaigut sobre els ajuntaments i les comunitats autònomes, mentre que l’Estat pateix dèficit. En l’àmbit europeu i davant la desacceleració, no té sentit mantenir aquestes restriccions a les polítiques fiscals.

En clau local, l’Agència Tributària s’encarrega de cobrar les multes impagades que no ha pogut recuperar l’Ajuntament de Sabadell. Per què és tan complicat? Quins mecanismes utilitzen els defraudadors?

Si no té béns ni comptes en el municipi, no se li pot embargar, a tall d’exemple. Aquí és on queda limitada l’acció de l’Ajuntament.

“Estem molt satisfets de la gestió de Tributs a Sabadell”

L’Agència Tributària de Catalunya té dos anys de recorregut a Sabadell. El 2017 es va obrir l’oficina de la carretera de Barcelona i ara, amb les dades es fa balanç. Tal com va explicar el D.S. en l’edició del passat 5 de novembre, Hisenda ha recaptat 591.539 euros a partir de la gestió de multes impagades que l’Ajuntament no havia aconseguit recuperar i de gestions de persones de fora de la ciutat, on el consistori no podia arribar. La secretària d’Hisenda, Marta Espasa, destaca que la ràtio de cobrament es troba en el 47%, “un dels índexs d’eficàcia més alts de Tributs de Catalunya”.

“Estem molt satisfets de la gestió [de Tributs de Catalunya a Sabadell]”, afegia la màxima responsable de la Hisenda catalana. D’on surt aquest càlcul? De totes les factures impagades per defraudadors (1,3 milions d’euros de deutes, fins al juliol), ha recuperat 591.539 euros que sense el conveni entre l’Agència i l’Ajuntament no s’haurien recaptat. Treballen ara amb 3,3 milions d’euros, que l’Ajuntament va declarar incobrables el juliol passat. “És molt laboriós de cobrar perquè hi ha uns tempos”, explica Espasa sobre el cobrament d’aquestes multes impagades.

Comentaris
To Top