Publicitat
JOSEP MILÀ I MASOLIVER

Les fortaleses de l’economia vallesana

[Per Josep Milà, secretari tècnic del CIESC]

Tot i la conjuntura que estem travessant, el Vallès segueix mantenint els seus valors econòmics pel que fa a la diversificació d’activitats i al pes important de la indústria en comparació amb altres àrees del país. Els serveis continuen sent el sector majoritari però no podem oblidar que el fet de tenir una gran especialització industrial fa que això generi importants serveis a les empreses i per tant aquesta sinergia indústria-serveis també és un punt fort de la nostra economia que ens aporta, per exemple, especialització en serveis tecnològics industrials.

El percentatge d’empreses industrials sobre el total d’establiments és el 15,24% al Vallès Occidental, i en el conjunt de comarques de Barcelona no arriba al 10%: 9,34% (darreres dades del segon trimestre del 2020). Si mirem el nombre d’assalariats, els dels sectors industrials de la nostra comarca són el 23,32% del total i en el conjunt de comarques barcelonines és el 15,60%.

Aquestes fortaleses es basen en el fet que tenim municipis de gran importància econòmica on hi ha un pes destacadíssim de la indústria: per sobre del 25% de la seva xarxa empresarial trobem Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Castellbisbal i Polinyà. I en nombre d’assalariats, a Sentmenat i Polinyà superen el 60% del total de llocs de treball assalariat del municipi, a Barberà del Vallès i Castellbisbal depassen el 50%; a Sant Perpètua de Moguda, el 45%; a Rubí és un 44%; i a Castellar del Vallès, un 39%.

Quant a la taxa d’atur, hem de ressaltar entre els municipis més grans la contenció de la de Sant Cugat amb un 8,68% (darrera dada d’agost) en comparació amb la de comarca (13,80%) i la del total de la província de Barcelona (13,23%). El pes dels grans polígons d’activitats de serveis empresarials en aquest municipi queda ben palès amb la distribució dels assalariats: 88,59% als serveis i un 8,36% a la indústria. I també cal donar valor a la taxa d’atur de Sant Quirze del Vallès: un 8,62%, amb quasi un 30% d’assalariats en sectors industrials.

Per sota de la mitjana comarcal també se situen moltes taxes d’atur dels municipis amb gran pes de la indústria, el que ens indica que aquesta especialització i diversificació és un punt fort que ajuda a aguantar i superar millor les conjuntures tan adverses com les actuals. Per això des del CIESC insistim que cal dotar de condicions de qualitat i competitivitat tots els polígons industrials i d’activitats econòmiques del Vallès perquè són la garantia de futur per a les empreses i llocs de treball, amb el gran afegit que ens generen grans sinergies en serveis especialitzats. Per tant, totes les inversions directes dirigides a potenciar aquestes fortaleses de les economies locals ens ajuden a crear una xarxa socioeconòmica capaç d’afrontar els nous reptes i canvis que cada dia més la conjuntura ens va presentant.

Publicitat
Comentaris
To Top