Ciutat

Banc Sabadell i BBVA trenquen les negociacions

El Banc Sabadell anuncia que les negociacions amb el BBVA s’han trencat, a causa de les diferències en la valoració

En un fet rellevant enviat avui a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banc Sabadell anuncia que les negociacions amb el BBVA s’han trencat, a causa de les diferències en la valoració. El text íntegre:

”Como continuación de la Información Privilegiada número 579, publicada el 16 de noviembre de 2020, en la que Banco Sabadell confirmaba contactos con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. para analizar una posible fusión, se informa que el Consejo de Administración de Banco Sabadell ha decidido dar por finalizadas dichas conversaciones al no haber alcanzado las partes un acuerdo sobre la eventual ecuación de canje de las acciones de ambas entidades.”

Segons ha comunicat el Sabadell, seguirà amb el seu objectiu de desenvolupar el nou pla prioritzant el mercat domèstic, que es presentarà durant el primer trimestre del 2021.

Un cop passades les dificultats derivades de la integració de TSB i la Covid-19, el banc considera que disposa de palanques i recorregut per augmentar rendibilitat i generar valor de forma orgànica.

Banc Sabadell desenvoluparà un nou pla de negoci que prioritzarà el mercat domèstic com a fórmula per incrementar l’eficiència en l’ús del capital i els recursos de Grup, augmentant així la rendibilitat i la creació de valor per als accionistes, després que el consell d’administració decidís, per unanimitat, donar per finalitzades les converses amb BBVA, ja que no han aconseguit les parts un acord sobre l’eventual equació de bescanvi de les accions d’ambdues entitats.

Sense perjudici que els eixos i objectius principals del pla es faran públics durant el primer trimestre del 2021, Banc de Sabadell està en condicions d’anticipar que el mateix preveurà, entre altres mesures, l’ampliació del programa d’eficiència i transformació en el mercat retail a Espanya –amb impacte neutre en el capital– i analitzarà amb els seus assessors alternatives estratègiques de creació de valor respecte als actius internacionals de Grup, incloent-hi TSB.

Sabadell, que compta amb una sòlida franquícia a Espanya i és líder en índex de satisfacció de clients en el segment de pimes, es centrarà en aquests segments de més valor afegit i rendibilitat, i implementarà el seu nou pla millorant tant la seva eficiència com la generació orgànica de capital.

Per la seva banda, el BBVA també ha comunicat que les converses iniciades el 16 de novembre han conclòs sense que s’hagi arribat a un acord.

Publicitat
Comentaris
To Top